Навчальні заклади
Міністерства Оборони України
образование Украина школы университеты

Інформація підготовлена за матеріалами
Головного управління військової освіти
Міністерства оборони України.
Україна, 25168, м.Київ-168,
Тел.: (044) 213-1648 ,Факс: (044)213-2813

Військові вищі навчальні заклади України ІІІ-IV рівнів акредитації
Військові вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації
Військові середні навчальні заклади України

Система військової освіти передбачає ступеневу систему підготовки військових фахівців.
Випускники військових навчальних закладів України здобувають вищу освіту за слідуючими рівнями підготовки:

Освітні рівні
Освітньо-кваліфікаційні рівні
Термін навчання
Базова вища освіта
за спеціальністю
молодший спеціаліст
до 3 років
Базова вища освіта
за напрямом підготовки
бакалавр
до 4 років
Повна вища освіта
спеціаліст, магістр
1-2 роки
(на підставі рівня бакалавру)

Створена система вiйськової освiти в основному iнтегрована з державною освітою i забезпечує ступеневу систему безперервного навчання фахiвцiв для Збройних Сил вiд початкової вiйськової пiдготовки до оперативно-стратегiчного рiвня, у тому числі пiдвищення квалiфiкацiї (перепiдготовки) офіцерського складу рiзних рiвнів та ланок управління

За основними вiйськовими спецiальностями слухачi та курсанти готуються у вiйськових навчальних закладах та вiйськових закладах при цивiльних вищих закладах освiти, а за малочисельними спецiальностями - на факультетах (кафедрах) вiйськової пiдготовки цивiльних вищих закладiв освiти, у яких проводиться пiдготовка фахiвцiв за спорiдненими з цивiльними спецiальностями з урахуванням вiйськової специфіки.

Крім того; військові навчальні заклади України надають післядипломну освіту готують офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів з терміном навчання до 2-х років.

У військових навчальних закладах функціонує мережа ад'юнктур та докторантур для підготовки фахівців вищої кваліфікації за науковими програмами підготовки кандидатів та докторів наук.

Відповідно до чинного законодавства право на освітню діяльність надається вищим військовим навчальним закладам, як і цивільним, тільки за результатами державного ліцензування.

З метою визнання статусу ВВНЗ, пiдтвердження здатностi здiйснювати ним пiдготовку вiйськових фахiвцiв на рiвнi державних вимог з певного напряму (спецiальностi) та надання права видавати випускникам дипломи державного зразка навчальний заклад піддається державній акредитацiї.

Визначення спроможності вищих навчальних закладів, у тому числі і військових, здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог покладається на фахові та Експертні ради, які є постійно діючими органами Державної акредитацiйної комісії.

У складі Державної акредитаційної комісії створена Експертна рада з пiдготовки вiйськових фахiвцiв. Сформована і фахова рада "Вiйськовi науки".

Система військової освіти України готує висококваліфікованих фахівців з усього переліку військових спеціальностей для всіх видів та родів військ сучасних Збройних сил, іноземних держав.

ВВНЗ безпосередньо підпорядковані заступникам Міністра оборони України, заступникам Міністра оборони України – командувачам видів Збройних Сил України, командувачам військами оперативних командувань, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Головне управління військової освіти Міністерства оборони України.

Прийом заяв і документів на навчання у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України здійснюється до 1 червня поточного року у військкоматах за місцем проживання.

Навчальні заклади України
e-mail us

© Copyright "EF Ukraine"2010-2013