Інститут інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова

Загальні відомості про навчальний заклад

Дата створення

8 лютого 2008 р.

Адреса, e-mail, web-site

м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 226.

ii@npu.edu.ua

www.ii.npu.edu.ua

Кількість студентів

з них іноземних

Загальна кількість 227 студентів: 163 - стаціонарної форми навчання, із них 4 іноземних, 64 – заочної форми навчання (станом на 2010/2013).

Кількість аспірантів

з них іноземних

21 аспірант (станом на 2010/2013).

Кількість викладачів

з них: проф д.н.

доц. к.н.

 Загальна кількість 20 осіб. 6 професорів: 5 д.н і 1 к.н, 7 доцентів к.н.

Наявність гуртожитків

Кількість місць(*)

Так

Чи гарантується місце у гуртожитках:

Іноземним студентам

Студентам з інших міст

Іноземним студентам гарантується, для студентів інших міст гарантується всім студентам 1 курсу, для студентів старших курсів за результатами сесії (за рейтингом).

Розташування:

 • назва міста(*)
 • кількість населення міста(*)
 • відстань від центра міста до ВНЗ(*)
 • найближчий аеропорт (міжнародний аеропорт) (*)
 • найближча залізнична станція(*)

 м. Київ

близько 3 млн. осіб

близько 2 км.

Аєропорт Київ, міжнародний Бориспіль

Центральний залізничний вокзал

 

Перелік груп спеціальностей (відповідно до затвердженого Покажчика спеціальностей)

6.040302 Інформатика*

6.050101 Економічна теорія

Інформація по кожній з груп спеціальностей:

Група спеціальностей

Бакалавр

Cпеціаліст

Магістр

Аспірантура

Інформатика*

 • математика
 • фізика
 • економіка
 • освітні вимірювання
 • англійська мова

Так

ліцензується

ліцензується

Так

Економічна теорія

 • інформатика

Так

Так

Так

Так

Інформація по кожній спеціальності:

 

Інформатика*
 (
математика, фізика, економіка, освітні вимірювання, англійська мова).

Тривалість навчання

 • на ступінь бакалавра
 • на ступінь спеціаліста
 • на ступінь магістра

 

Бакалавр (4 роки)

Спеціаліст (1 рік) - планується

Магістр (1 рік) - планується

Перелік вступних іспитів (Сертифікати ЗНО)

Обовязкові: Математика, Українська мова. На вибір: іноземна мова або фізика.

Учбова програма (курси та години)

 • на ступінь бакалавра

 

 Дисципліни за вибором студента            

Напрямок "математика"  

Числові системи      

Проективна геометрія і методи зображень Захист інформаційних ресурсів    

Методика навчання математики   

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та математики          

Елементарна математика   

Спец. лабораторний практикум з методики математики  

Спец. лабораторний практикум з методики інформатики            

           

           

Напрямок "фізика"

Загальна фізика       

Захист інформаційних ресурсів    

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та фізики       

Теоретична фізика   

Методика навчання фізики           

Спец. лабораторний практикум з методики інформатики            

Спец. лабораторний практикум з методики фізики

 

Напрямок "англійська мова"

Практичний курс іноземної мови

Лексикологія

Стилістика

Теорія і практика перекладу

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та англійської мови

Захист інформаційних ресурсів

Усього годин (для напрямку "англійська мова")

Дисципліни за вибором студента

Напрямок "економіка"

Статистика

Економічна теорія

Розміщення продуктивних сил

Історія економічних вчень

Макроекономіка

Мікроекономіка

Державні фінанси

Захист інформаційних ресурсів

Економіка підприємств

Фінанси підприємств

Методика навчання основ економічної теорії

Менеджмент

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та економіки

 

 

 Економічна теорія (інформатика)

Тривалість навчання

 • на ступінь бакалавра
 • на ступінь спеціаліста
 • на ступінь магістра

Бакалавр (4 роки)

Спеціаліст (1 рік)

Магістр (1 рік)

Перелік вступних іспитів

(Сертифікати ЗНО)

Обовязкові: Математика, Українська мова. На вибір: історія України або географія.