Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету

Дата створення

21.05.2005

Адреса, e-mail, web-site

61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202
e-mail: hteb@yandex.ru
web-site: www.htek.com.ua

Кількість студентів
з них іноземних

883
-

Кількість викладачів з них: проф., д.н.
доц., к.н.

62
3
13

Наявність гуртожитків
Кількість місць(*)

Так
180

Чи гарантується місце у гуртожитках:
Іноземним студентам
Студентам з інших міст


Так
-
Так

Загальна характеристика ВНЗ(*)

 Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ – державний навчальний заклад, який є підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету – лідера у реформуванні вищої освіти України. У коледжі здійснюється підготовка конкурентоспроможних фахівців з вищою освітою за сучасними спеціальностями для підприємств різних форм власності.
 Випускники коледжу одержують якісну бізнес-освіту, яку потребує економіка України і світове суспільство.
 Підготовка спеціалістів здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів юридичних та фізичних осіб.
 Студенти денної форми навчання отримують стипендію згідно чинного законодавства, а найкращі студенти - державні стипендії.
     Навчання здійснюється за двома формами: денною та заочною. У приймальній комісії коледжу, яка працює протягом року, можна отримати всю докладну інформацію про Правила прийому до коледжу, зміст та форми підготовки фахівців, характеристику спеціальностей, термін прийому документів та перелік сертифікатів зовнішнього незалежного тестування.
Поряд з отриманням основної спеціальності у коледжі здійснюється професійна освіта як студентів, так і учнів шкіл 9 – 11 класів за спеціальностями: бармен, кухар, кондитер, офіціант, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, секретар керівника.
    При коледжі працює Internet-клуб, який допоможе студентам оволодіти навиками роботи з новітніми програмними технологіями на базі найсучасніших програмних продуктів та отримати спеціальність оператора комп’ютерного набору.

Перелік груп спеціальностей (відповідно до затвердженого Покажчика спеціальностей)

020107 Туризм
030504 Економіка підприємства
030507 Маркетинг
030508 Фінанси і кредит
030509 Облік і аудит
051701 Харчові технології та інженерія
140101 Готельно-ресторанна справа


Інформація по кожній з груп спеціальностей:

Група спеціальностей

Бакалавр

Мл. спеціаліст

020107 Туризм
- 5.02010701 Організація туристичного обслуговування

Ні

Так

030504 Економіка підприємства
- 5.03050401 Економіка підприємства

Ні

Так

030507 Маркетинг
- 5.03050702 Комерційна діяльність

Ні

Так

030508 Фінанси і кредит
- 5.03050801 Фінанси і кредит

Ні

Так

030509 Облік і аудит
- 5.03050901 Бухгалтерський облік

Ні

Так

051701 Харчові технології та інженерія
- 5.05170101 Виробництво харчової продукції
- 5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м’яса

Ні

Так

140101 Готельно-ресторанна справа
- 5.14010102 Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

Ні

Так


Інформація по кожній  спеціальності:

Назва спеціальності

5.02010701 Організація туристичного обслуговування

Тривалість навчання

2 роки 6 місяців

Вартість навчання

3350 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс -2106, ІІ курс – 2268, ІІІ курс - 1080

 

5.03050401 Економіка підприємства

Тривалість навчання

1 рік 10 місяців

Вартість навчання

3150 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2052, ІІ курс - 1998

 

5.03050702 Комерційна діяльність

Тривалість навчання

1 рік 10 місяців

Вартість навчання

3100 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2052, ІІ курс - 1998

 

5.03050801 Фінанси і кредит

Тривалість навчання

1 рік 10 місяців

Вартість навчання

3200 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2052, ІІ курс - 1998

 

5.03050901 Бухгалтерський облік

Тривалість навчання

1 рік 10 місяців

Вартість навчання

2980 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2052, ІІ курс - 1998

 

5.05170101 Виробництво харчової продукції

Тривалість навчання

2 роки 6 місяців

Вартість навчання

3050 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика або хімія (за вибором), українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2160, ІІ курс – 2214, ІІІ курс - 1134

 

5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м’яса

Тривалість навчання

2 роки 6 місяців

Вартість навчання

3080 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика або хімія (за вибором), українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 2106, ІІ курс – 2106, ІІІ курс - 1188

 

5.14010102 Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

Тривалість навчання

2 роки 5 місяців

Вартість навчання

3225 грн.

Перелік вступних іспитів (сертифікатів)

Математика, українська мова і література

Учбова програма (курси та години)

І курс – 1998, ІІ курс – 1998, ІІІ курс - 918


Навчальні заклади Харківської області
e-mail us

© Copyright "Terra Lingua Centre", 1999-2008