Міжнародні та донорські організації

образование Украина школы университеты


Изучение немецкого языка во Франкфурте 2011

 

Американська рада по співробітництву в галузі освіти та вивченню мов (ACCELS)
ACTR/ACCELS, була заснована як Американська Рада викладачів Російської Мови (ACTR) в 1974 р.,інша назва якої-ACCELS (Американська рада по співробітництву в галузі освіти та вивченню мов) вживається на території більшості країн колишнього Радянського Союзу. ACTR/ACCELS тісно співпрацює з Інформаційним Агенством США, яке здійснює основну фінансову підтримку освітніх програм для громодян СНД,що проводяться спільно з кращими американськими університетами та коледжами,а також з іншими некомерційними організаціями.Всі ці програми проходять на відкритій конкурсній основі.

Україна ,01033, м.Київ,
вул.Володимірська 60, к.201-203
(Київський національний університет
ім.Тараса Шевченка)
тел.(044)221-31-92,
факс.(044)224-69-60
e-mail: accels@accels.kiev.ua
Британська Рада
Британська Рада представляє Велику Британію у налагодженні міжнародного взаєморозуміння через освітню,наукову,технічну та культурну співпрацю з іншими країнами.Відкритий для широкого загалу Британський інформаційний центр має інформацію про всі аспекти системи освіти у Сполученному Королівстві,у тім числі про можливість здобуття освіти.Центр надає загальну інформацію про британські стипендії для навчання,семінари та конференції,що проводяться у Британії,а також про британське суспільство і культуру.
Україна,04070 , м.Київ,
вул. Григорія Сковороди 4/12
тел.: (044) 490 5600
факс: (044) 490 5605
e-mail: enquiry@britishcouncil.org.ua

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Об'єднання німецьких закладів вищої освіти
Мета -сприяння зв'язкам між німецькими та українськими вищими учбовими закладами ,в першу чергу через обмін студентами та викладачами.

Україна,03056,м.Київ,
пр.Перемоги,37
тел./факс (044)2417669,2418716

Німецький культурний центр
Гете-Інститут Київ

Гете-Інститут у Києві є одним із 159 інститутів,які діють в 78 країнах світу.Його мета-пілкування про розвиток німецької мови за кордоном,а також сприяння міжнародному співробітництву в галузі культури.За дорученням уряду ФРН Гете-Інститут здійснює широкомасштабні завдання в галузі культурної політики за кордоном.Інститут пропонує мовні курси для початківців та для тих, хто вдосканалює свої знання на базовому,середньому та вищому рівнях.

Україна,252056,м.Київ,
пр.Перемоги,37
Науково-технічна бібліотека КПІ
Тел.(044) 216 4147,
факс.(044)274 6979

Французький культурний центр
Французький культурний центр в Україні діє в Києві з 1994 року.Центр проводить численні культурні заходи:кінофестивалі, драматичні та балетні вистави,концерти класичної музики,художні виставки.Серед головних напрямків Центру-співробітництво у галузі вивчення французької мови.При Центрі працюють курси французької мови та медіотека.

Україна,03150, Київ
вул. Горького 104
Тел. тeл. : (380 44) 529 41 57, 529 27 59
факс : (380 44) 529 72 87
e- mail: culturel@ifu.kiev.ua

Міжнародний фонд "Відродження"
Програма підтримки вищої освіти в Україні та міжнародної освіти.В цій галузі основні зусилля фонду спрямовані на підтримку якісних перетворень в освіті та максимального наближення соціально-гуманітарної освіти до кращих міжнародних зразків.

Україна, 254053, м.Київ,
254053, м. Київ, вул. Артема, 46
Тел.: (044) 216-2596
Факс:(044) 216-7629
Міжнародний центр перспективних досліджень
Міжнародний центр перспективних досліджень є неурядовою дослідницькою організацією, створення якої ініціював Інститут відкритого суспільства (Open Society Institute). Місія Центру полягає в наданні інтелектуальної підтримки процесові ухвалення політичних рішень в Україні. 
Основна мета освітніх проектів Центру полягає у залученні громадськості і незалежних експертів до розробки концепції і програм реформування освіти з використанням західного досвіду. 
  Україна,254070,м.Київ, 
вул. Волоська, 8/5 
Тел. (044) 462-4937/38/58 
Факс (044) 463-5970 
e-mail: Office@icps.kiev.ua
Центр інновацій та розвитку
Об'єднання українських випускників західних вузів та закордонних спеціалістів.Одна з програм-поширення ситуаційної методики викладання (case study method).
Спільно з фахівцями Школи державного управління ім.Кеннеді Гарвардського університету (США) проводить в Україні щорічну міжнародну літню школу для молодих викладачів вузів Центральної і Східної Європи.
Україна,01023,Киів,
вул. Эспланадна, 28, кв. 6
Tел/Факс(044) 2467205,
e-mail: idc@ukrnet.net,
idc@iopa.freenet.kiev.ua
Консорціум із вдосконалення
бізнес-освіти в Україні (CEUME)

CEUME є партнерством університетів США, Польщі і України. Ці інституції мають можливості та бажання відігравати провідну роль у наданні бізнес освіти у майбутньому сприяючи успішному завершенню перехідного періоду в економічній системі України.
Україна,01024, Київ,
вул. Лютеранська 21/12, кв.35
Тел./Факс: (044) 253-6618
e-mail: ceume@ceume.kiev.ua
Об'єднання випускників зарубіжних університетів
Об'єднання сприяє демократичним процесам, економічним реформам і розбудові громодянського суспільства в Україні , використовуючи знання та професійну підготовку своїх членів.
Україна,Київ,
вул.Б.Хмельницького 52б, кім 413,
тел.(044)224-7975
e-mail:ufuaa@carrier.kiev.ua
I*EARN - Міжнародна освітня та ресурсна мережа
За допомогою I*EARN учні більше 80 країн світу створюють спільні міжнародні та національні телекомунікаційні проекти за різними напрямками. В Україні ця програма запроваджується з 1998 року Ресурсно-методичним центром "Сучасна школа" за підтримкою Міжнародного Фонду "Відродження". Зараз створена і працює національна мережа цієї програми.
Україна, 04209, м. Київ,
вул. Озерна, 2.
тел/факс: (044) 412-1062
e-mail:smc@mail.kar.net

IREX-Рада міжнародних Наукових досліджень та обмінів
Створена у 1968 році,IREX-Рада міжнародних Наукових досліджень та обмінів розробляє та втілює тренувальні та навчальні програми з метою надання допомоги науковцям з колишнього Радянського Союзу.Серед програм IREX в Україні - програма інформаційного агенства США з регіонального обміну науковцями,Програма інституційного партнерства,програма стипендій Едмунда С. Маскі та Freedom Support Act,проекти в галузі гуманітарних та суспільних наук,бібліотечної справи та інформатики,програма для науковців США в Україні та інші.

Україна, 01001, м.Київ,
вул.Грушевського, 4, к.301
Тел./факс(044) 228-8637,229-3479

Представництво Європейської Комісії в Україні
Представництво Європейської Комісії в Києві працює з вересня 1993 року. Європейська Комісія- це виконавчий орган Європейського Союзу. Сьогодні Європейський Союз складається з 15 країн-членів, його населення близько 370 мільйонів. ЄС-найбільший єдиний торговий блок у світі. Він є також найважливішим торговим партнером України за межами СНД. Київське представництво бере активну участь у керівництві та втіленні програми Європейського Союзу - Тасіс. Найважливіша програма у сфері освіти - Темпус - трансєвропейська ініціатива у галузі вищої освіти.

Україна,01024, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, 10
тел.(044) 462 0010
факс:(044) 230-23-90

Фонд Євразія Київське регіональне представництво
Фонд Євразія-приватна неприбуткова організація, створена у 1993 року на кошти Агенства Міжнародного розвитку США. Фонд підтримує широке коло програм, спрямованих на розвиток економічних та демократичних реформ в Нових Незалежних Державах. Один з пріоритетних напрямків діяльності Фонду - економічна реформа. Підтримуються проекти в сфері ділової та економічної освіти, такі як

Консорціум Економічної освіти та досліджень.

Україна,252133, м Київ,
бул. Лесі Українки 26,к.506
Тел./факс (044) 295 1065,
(044)295 7402

Українсько-американський доброчинний Фонд "Сейбр-Світло"
Фонд займається постачанням із США і розповсюдженням в Україні сучасної наукової та освітньої англомовної літератури з багатьох галузей знань.

Україна ,254070, м.Київ
вул. Сковороди, 2
Національний університет
"Києво-Могилянська Академія"
Наукова бібліотека
тел.: (044) 416-6055, 416-6035
факс: (044) 463-6783
e-mail: sabre@library.div.ukma.kiev.ua

Україна, 79026, м.Львів,
вул.Козельницька 4
Тел./факс (0322) 707442

Міжнародний освітній фонд ім.Ярослава Мудрого
Заснован у 1994 році. Основні завдання фонду: залучення благодійних та власних коштів на підтримку та розвиток українського шкільництва,допомога сиротам, малозабезпеченим у здобутті освіти.

Україна,252061,м.Київ,
вул.Ш.Руставелі 11
Тел./факс (044)295 5055

Інформаційне агенство США USIS
Американська інформаційна агенція координує діяльність Посольства США щодо зв'язків з пресою та питань культури,керує програмами професійного та академічного обміну фахівцями та надає загальну інформацію про Сполучені Штати.

Україна,252050,м.Київ,
вул.Мельникова 63
Тел.(044)213 2532,
Факс (044) 2133386
Програма ім. Фулбрайта в Україні
Програма ім. Фулбрайта — це найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє з 1946 року, нині — у 140 країнах світу.

ПРОГРАМИ ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНІ:

1. Обмін науковцями та діячами культури. Програма відкрита для кандидатів та докторів наук (або осіб з рівнозначним стажем чи здобутками) і передбачає проведення дослідження в США з гуманітарних галузей науки на період від шести до дев'яти місяців;

2.Обмін студентами на рівні аспірантури з гуманітарних наук;

3.Стажування молодих науковців. Викладачі гуманітарних та суспільних наук вищих навчальних закладів з дворічним стажем проходять стажування в університетах США, розробляючи нові методи викладання або відвідуючи нові навчальні курси.

Україна ,01001, Київ
вул. Грушевського 4, офіс 305
Тел. (044) 229-1850, 229-2324;
Факс 228-8185
e-mail: fulbright@svitonline.com

Інститут Світового банку

Україна,Київ,
вул. Почайнинська 38/44,2-й поверх
Тел: (044) 247-6673
факс: (044) 247-6678

УКРАЇНСЬКІ ОСВІТЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Освітянська мережа України
e-mail us

© Copyright "EF Ukraine",2010