Центр мiжнародного спiвробiтництва "МАШАВ"

образование Украина школы университеты


Українська Банерна Мережа

Центр мiжнародного спiвробiтництва "МАШАВ"

Посольство Держави Iзраiль в Украiнi маe честь повiдомити, що при Мiнiстерствi закордонних справ Iзраiлю вже понад 40 рокiв дie Центр мiжнародного спiвробiтництва "МАШАВ". Його головна мета - поширення iзраiльського досвiду роботи у певних галузях народного господарства (охорона здоров`я, сiльське господарство, соцiальна сфера, освiта тощо). За роки незалежностi Украiни понад 150 ii громадян пiдвищили таким чином свою квалiфiкацiю на курсах "МАШАВ".

Посольство Iзраiлю в Украiнi пропонуe Вам iнформацiю про курс, що пропонуeться Центром мiжнародного спiвробiтництва "МАШАВ" на 2001 рiк: - у галузi економiки: 1) Management of Microenterprises with Emphasis on Modern Marketing Strategies (курс триватиме 8.01.2001р. - 16.02.2001р).

Курс розрахований на чоловiкiв та жiнок вiком 27-45 рокiв, що займаються пiдтримкою малих i середнiх пiдприeмств (менеджмент, маркетинг, промоушен, тренiнги, робота в громадських органiзацiях, урядових установах, агенцiях з розвитку пiдприeмств). Основнi вимоги: * вища освiта в сферi суспiльних наук, економiки, управлiння бiзнесом чи пов`язаних сферах; * принаймнi 7 рокiв професiйного досвiду в сферi розвитку малих i середнiх пiдприeмств; * гарне володiння англiйською мовою.

Докладнiшу iнформацiю про цей курс Ви можете отримати у Посольствi. Звертаeмо Вашу увагу на те, що стипендii, якi пропонуються громадянам Украiни Центром мiжнародного спiвробiтництва "МАШАВ", покривають витрати на перебування в Iзраiлi (навчання, проживання, харчування, культурна програма) окрiм авiаквиткiв.

Кандидати повиннi отримати анкети в Посольствi та пройти спiвбесiду до кiнця вересня цього року.

За додатковою iнформацieю просимо звертатися:
01901, Киiв, бул.Лесi Украiнки, 34 Посольство Iзраiлю в Украiнi
Тел. (044) 295 5718; Факс (044) 294 9748. E-mail: embisr@carrier.kiev.ua

 

Стипендії і гранти
e-mail us

Українська Банерна Мережа