Дистанційна освіта

образование Украина школы университеты


 

Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем.

Підрозділ Кібернетичного центру ім. В.М.Глушкова, дослідно-навчальна організація, підпорядкована Міністерству освіти та Національній академії наук.
Основні напрямки діяльності пов'язані з дистанційною освітою ( telematics-based distance learning and teaching). Це перша освітня організація в Україні, що має досвід у розробці та впровадженні курсів дистанційного навчання.

Адреса:
252187, Київ, проспект акад. Глушкова, 40.
http://www.dlab.kiev.ua/
E-mail: sveta@tel.dlab.kiev.ua

Лабораторія Віртуального Дистанційного  навчання
Харківського технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ)

Адреса:
310166, Харків,проспект Леніна,14,к.165-4
http://vdll.kture.kharkov.ua/
E-mail: VDLL@kture.kharkov.ua
Керівник : Гребенюк Вячеслав Олександрович

Проект "Distance Learning"
http://www.distance-learning.com.ua/ 

Проект виконує "Центр сприяння об'єднанню світових інформаційних мереж університетів" (скорочена назва UniNet)-  професійний творчий колектив, що ставить собі за мету популяризацію і розвиток комп'ютерних технологій дистанційного навчання в Україні. Спеціалісти UniNet займаються дослідженням технологій та розробкою програмних продуктів, що призначені для автоматизації процесу дистанційного навчання та підвищення ефективності самостійної роботи студентів. . Засновником Центру є Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник Проекту: академік Академії Педагогічних Наук України, доктор фіз-мат наук, професор Третяк Олег Васильович E-mail:tov@mail.univ.kiev.ua


Сервер дистанційного навчання
Київського Інституту Інвестиційного Менеджмента (КІІМ)

http://srv.kimi.kiev.ua/DISTANT/uindex.html

Для дистанційного навчання КІІМ пропонує програми другої вищої освіти «Інвестиційний менеджмент» і «Фінансовий менеджмент» (специальність «Менеджмент організацій» №7.050201).

Навчальний матеріал розбитий на п'ять модулів. Студенти прочитують лекції й одержують завдання і консультації через Інтернет. Кожний модуль закінчується екзаменаційною сесією в КІІМ (не більш 5 днів, що включають звичайно вихідні). Курс навчання триває 2 роки. Набір закінчується 1 жовтня і  1 лютого кожного року, але почати навчання можна в будь-який час.

По закінченні навчання видається український диплом державного зразка (тільки для громадян України) і диплом Міжнародної кадрової академії про вищу освіту. 

Адреса: Україна, м. Київ, 01032, Бульвар Шевченко 54/1, 8-й поверх
Телефон приймальної комісії (044) 234-95-03, 234-84-28
Контактна персона:Володимир Анатолійович Лизогуб E-mail: lizogub@kimi.kiev.ua

Українська Система Дистанційного Навчання- UDL System
http://www.udl.org.ua/

UDL System - партнерська організація , яка об'єднує вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, банки, корпорації та неприбуткові організації для створення нової якості за допомогою інноваторського застосування новітніх інформаційних технологій в освіті

Цілі UDL System:

Центр дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України
http://www.uapa-dlc.org.ua/

  Напрямки діяльності Центру :

Програми Центру :

Адреса: Україна, м. Київ, 03057, вул. Ежена Потьє, 20
Керівник центру: Калашникова Світлана Андріївна,
тел. (044) 241-98-40/41/42, факс (044) 241-98-44,
E-mail:
info@uapa-dlc.org.ua


Український центр дистанційної освіти (УЦДО)
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/

УЦДО-структурний підрозділ Національного технічного універсітета України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") утримує департаменти:

УЦДО забезпечує:

УЦДО обладнаний: клієнт-серверною комп'ютерною системою на основі двопроцесорних серверов з операційними платформами Linux

Адреса : Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, к. 258 , тел. (044)2416808
Директор : Малюкова Інна Генадійовна
malyukova@udec.ntu-kpi.kiev.ua , malyukova@iuf.ntu-kpi.kiev.ua

Центр Дистанційної Освіти Донецького національного університету
Директор Румянцев Володимир Васильйович
e-mail: rumyants@host.dipt.donetsk.ua


Проблемна Лабораторія Дистанційного Навчання
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/

Основні завдання :

Адреса :Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, корп. У-2, к. 611
Керівник : Кухаренко Володимир Миколайович , e-mail :kvn@kpi.kharkov.ua


Лабораторія дистанційної освіти і тестування
Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Керівник : Генденштейн Лев Елевич , e-mail:genden@ukr.net

Центр Дистанційного Навчання "Освіта"
Національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

Директор : Кузнєцов Анатолій Юрьєвич

Сервер дистанційного навчання
Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП)

http://www.iapm.edu.ua/webpage.nsf
е-mail: victor@iapm.edu.ua

Міжрегіональна Академія управління персоналом запроваджує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій за спеціальностями: "Фінанси", "Маркетинг", "Управління трудовими ресурсами", "Менеджмент організацій" з присвоєнням наступних кваліфікацій:

Напрям Спеціальність Кваліфікація
0501Економіка і підприємництво 8.050104 Фінанси Магістр фінансів
8.050108 Маркетинг Магістр маркетингу
8.050109 Управління трудовими ресурсами Магістр економіки та управління трудовими ресурсами
0502 Менеджмент 8.050201 Менеджмент організацій Магістр менеджменту

На підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що проживають на території України та особи, що проживають поза її межами , які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст, магістр іншого напряму підготовки

Строк навчання за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій за всіма напрямами підготовки та спеціальностями становить 2 роки 6 місяців

Освітянська мережа України
e-mail us

© Copyright "EF Ukraine",2010