Програми,підручники,навчальні посібники,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році

Освітянська Мережа України


 

Основна і старша школа
Біологія
Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія 6-11 Перун 1998
Екологічна освіта школярів 5-11 Перун 1998
Програми з природознавства 5 Інформаційний збірник Міносвіти України № 7 1998
Програми курсів основ природничих дисциплін за вибором для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій 8-11 Перун 1996 1998
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. Довкілля. Фізика. Біологія. Еволюція природничо-наукової картини світу 5-11 Перун 1996
Програми для вечірніх (змінних) заочних загальноосвітніх шкіл 9-12 Перун 1996
Програма для шкіл (класів) з поглибленим вивченням біології 8-11 Біологія. Хімія № 31-32 1999
Основні підручники та навчальні посібники
Природознавство (підручник) Ільченко В.Р. 5 Генеза 1999
Природознавство (підручник) Шаламов Р.В., Бабченко Г.С. 5 Світ дитинства 1999
Біологія-6 (підручник) Мусієнко М.М. та ін. 6 Генеза 1999
Біологія-6 (підручник) Морозюк С.С. 6 Генеза 1996
Зоологія-7 (підручник) Вервес Ю.Г. та ін. 7 Генеза 1997
Біологія людини (підручник) Шабатура М.Н. та ін. 8 Генеза 2000
Біологія людини (підручник) Шабатура М.Н. та ін. 8-9 Генеза 1998
Людина та її здоров'я (підручник) Присяжнюк М.С. 8 Фенікс 1998
Загальна біологія (підручник) Кучеренко М.Е. та ін. 10-11 Генеза 1998
Охорона природи (посібник) Бровдій В.М. 8-9 Генеза 1997
Основи екологічних знань (підручник) Білявський Г.О. та ін. 10-11 Либідь 1996
Додаткові підручники та навчальні посібники
Біологія-6 (підручник для ліцеїв та гімназій) Шевченко С.М. 6 Освіта 1996
Біологія-6 (підручник) Костильов О.В., Соломаха В.А. 6 Освіта Фітосоціоцентр 2000
Біологія- 7 (підручник) Шабанов Д.А. та ін. 7 Торсинг 1999
Біологія людини (посібник) Присяжнюк М.С. 8-9 Фенікс 1998
Загальна біологія (посібник) Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. 10-11 Світ дитинства 1997
Біологія (посібник) Мотузний В.О. 6-11 Вища школа 1996
Екологічні задачі, ігри та вікторини (посібник) Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. 10-11 Наукова думка 1995
Тестові завдання. Біологія (посібник) Вихренко М.А. та ін. 6-11 Школяр 1998
Тестові завдання. Біологія (посібник) Зуй В.Д. 7 Генеза 1999
Тестові завдання. Біологія (посібник) Зуй В.Д. 10-11 Вирій 1999
Короткий тлумачний словник Адріанов В.Л. 6-11 Либідь 1999
Викладання біології в сучасній школі Богданова О.К. 6-11 ДОН ГІІІ 2000
Збірник задач і вправ з біології Овчинніков С.О. 10-11 Генеза 2000
Трудове навчання
Програми середніх закладів освіти "Трудове навчання" 5—7 Перун 1998
Експериментальна програма з трудового навчання "Основи господарської діяльності" 8—11 Перун 1998
Орієнтовні тематичні плани з трудового навчання 8—11 Перун 1998
Програма.Агротехніка сільськогосподарського виробництва 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання "Плодівництво", "Овочівництво" 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: Деревообробка , Професії : Столяр (будівельний) , Тесляр 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профілі: Основи кулінарії. Основи швейного виробництва: Професії: Кухар, Кондитер, Кравець 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профілі: Основи слюсарної справи. Металообробка Професії: Слюсар механоскладальних робіт, Токар, Фрезерувальник 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Основи підприємницької діяльності. Основи фермерської діяльності 8—11 Перун 1998
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Креслення 8—11 Перун 1998
Типові навчальні плани і програми підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії ”В" "С" 8–11 Компас 1995
Програми трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів, Трудове навчання, (обслуговуючі види праці) 8-11 Освіта 1999
Основні підручники та навчальні посібники
Трудове навчання (підручник) Мадзігон В. М. та ін. 5 Освіта 1996, 1998
Трудове навчання (підручник) Мадзігон В. М. та ін. 6 Освіта 1997
Трудове навчання (підручник) Мадзігон В. М. та ін. 7 Освіта 1996, 1997
Громадське харчування (посібник) Осадча А. Г. 10—11 Освіта 1992
Технологія виготовлення швейних виробів (посібник) Климук Л. В. 5—9 Освіта 1998
Основи деревообробки (посібник) Гушулей Й. М. 10—11 Освіта 1996
Основи техніки (посібник) Гушулей Й. М. 8—9 Освіта 1995
Токарна і фрезерна справа (посібник) Сидоренко В. К. 10—11 Віпол 1996
Плодівництво (посібник) Лисанюк В. Г., Новак Т. В. 10—11 Віпол 1996
Сучасний машинопис (посібник) Вербицька В. П. 8–11 Харків 1998
Азбука домашнього господарювання (посібник) Денисенко Л.І. 5-9 Освіта 1999
Додаткові підручники і навчальні посібники
Художнє в'язання (посібник) Грицай С. П. 8—11 Вища школа 1994
Рукоділля (посібник) Воронецька І.В. 5-9 ТАПП 1998
Завдання програмованого контролю знань з трудового навчання Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М. 5-9 Перун 1998
Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання (навчально-методичний посібник) Мусієнко В.Д. та ін. 5-11 ДОД НПУ ім. М.П.Драгоманова 1998
Програмно-методичні матеріали для рівневої підготовки вишивальниць (посібник) Радкевич В.О. 8-11 Вища школа 1995
Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва (посібник) Запаско Я.П. 8-11 ВІПОЛ 1995
Виготовлення художніх виробів з дерева. I-II частини (посібник) Тимків Б.М. 8-11 Світ 1994 1995
Перукарська справа (посібник) Гуциря Л. І. 8–11 Фіола 1998
Мистецтво ручної праці (посібник) Боринець Н. І. 5—11 Орбіта 1998
Музика
Програми та позаурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл "Музика" 5-8 Перун 1996
Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи "Музика" 1-8 Віпол 1997
Програма "Світова художня культура" 1-11 Віпол 1998
Основні підручники та навчальні посібники
Музика (посібник) Островський В.М., Сидір М.В. 5 Богдан 1999
Музика (посібник) Островський В.М., Сидір М.В. 6 Богдан 1999
Музична хрестоматія Печенюк М.А. 1-8 Освіта 1999
Фонохрестоматія (посібник) упор. Демчишин М.С. 5-8 Богдан 1999
Образотворче мистецтво
Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи. Образотворче мистецтво 5-7 Віпол 1998
Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи. Образотворче мистецтво 5-7 Віпол 1999
Основні підручники та навчальні посібники
Образотворче мистецтво Антонович Є.А., Свид С.П., Шпильчак В.П. 5-6 Освіта 1998
Фізична культура
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 Перун 1998
Основні підручники та навчальні посібники
Фізичне виховання у школі (посібник) Ареф'єв В.Г., СтолітенкоВ.В. 1-11 Віпол 1997
Допризовна підготовка
Програма допризовної підготовки юнаків 10-11 Освіта Перун 1995 1999
Основні підручники та навчальні посібники
Допризовна підготовка (підручник) Томчук М.І 10-11 Вежа 1996 1998
Валеологія
Збірник "Шкільний предмет. Валеологія" 1-11 Освіта 1994
Програми курсів основ природничих дисциплін за вибором для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. Основи валеології 1-11 Перун 1996
Основні підручники та навчальні посібники
Валеологія (посібник) Царенко А.В. ,Яцук Г.Ф. 8-9 Генеза 1998
Додаткові підручники та навчальні посібники
Біологія людини. Людина та її здоров'я (посібник) Присяжнюк М.С. 8-9 Фенікс 1998
Життя та здоров'я (посібник) Максимова Н.Ю. 8-9 Знання 1998
Життя та здоров'я Максимова Н..Ю. 8-9 Знання 1998
Щоденник зміцнення здоров'я Дубогай О.Д.   Сплайн 1998
Українське народознавство
Програма з українського народознавства для середніх закладів освіти   Перун 1998
Основні підручники та навчальні посібники
Українське народознавство (посібник) Павлюк С.П. та ін.   Львів 1995 1999
Допоміжні підручники та навчальні посібники
Журавлиний край Данилевська О.М.   А.С.К. 1997

Книги-Головна сторінка e-mail us

© Copyright "Terra Lingua Centre",1999-2001


Украинская баннерная сеть