Програми,підручники,навчальні посібники,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році

Освітянська Мережа України


 

Основна і старша школа
Інформатика
Програма для середніх закладів освіти "Основи інформатики та обчислювальної техніки" 10-11
(8-9)
Перун 1996
Основні підручники та навчальні посібники
Інформатика (підручник) Верлань А.Ф.,
Апатова Н.В.
10-11 Квазар-Мікро 1998
Додаткові підручники та навчальні посібники
Основи інформатики і обчислювальної техніки (підручник) Каймін В.А. 10-11 Освіта 1995
Інформатика. Збірник задач Черняхівський В.В.   ВНТЛ 1997
Практичний курс інформатики (посібник) Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.А. 10-11 Фенікс 1997
Збірник задач, запитань та вправ з основ інформатики Балик Н.Р., Мартинюк С.В. 10-11 Підручники і посібники 1999
Збірник практичних робіт з інформатики Руденко В.Д. 10-11 ВНV 1999
Інформатика Зарецька І.І. 10-11 Факт, Гала 1998
Комп'ютер на уроках математики (посібник) Жалдак М.І. 6-11 Техніка 1997
Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах (посібник) Малярчук С.В. 10-11 Ранок 1999
Географія
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Географія 5-10 кл. Основи економічних знань 11 кл. 5-11 Перун 1996
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Географія, 5-10 кл. (2 видання, стереотипне) 5-10 Перун 1998
Програми для шкіл (класів) з поглибленим вивченням географії 8-11 Освіта 1993
Програми для факультативів і спецкурсів з географії та основ економіки   Віпол 1997
Підручники та навчальні посібники
Рідний край. Географія та краєзнавство. За ред Скуратовича О.Я. 5 Просвіта 1999
Загальна географія (підручник) Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І. 6 Зодіак Еко 1995 1998
Географія материків і океанів (підручник) Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. 7 Абрис 1999
Географія України (підручник) Масляк П.О., Шищенко П.Г. 8-9 Зодіак-Еко 1997
Фізична географія України (підручник) Заставний Ф.Д. 8 Вища школа 1999
Економічна і соціальна географія України (підручник) Заставний Ф.Д. 9 Вища школа 1999
Економічна і соціальна географія світу (підручник) за ред. Яценка Б.П. 10 АртЕк 1997
  Додаткові підручники та навчальні посібники
Словник-довідник з економічної та соціальної географії Масляк П.О., Степаненко А.В., Олійник Я.Б. 10 Лібра 1996
Географія України в опорних схемах (посібник) Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. 8-9 Знання 1998
Географія у завданнях і запитаннях (посібник) Шищенко П.Г., Масляк П.О., Скуратович О.Я., Тименко Л.В. 6-10 Просвіта 1995 1996
Атласи укл. Скуратович О.Я. 6-10 Картографія 1999
Контурні карти укл. Скуратович О.Я. 6-10 Абрис 1999
Практичні роботи з географії (посібник) Гільберг Т.Г., Думанська Г.В. 7, 8, 10 Абетка 1999
Хрестоматія з фізичної географії України Бершадська Т.В. 8 Підручники і посібники. 1998
Географія Світового океану (посібник) Волошин І.І., Чирка В.Г.   Перун 1996
Захоплююча географія (посібник) Скарлато Г.П.   Альтерпрес 1998
Географія для допитливих (посібник) Калита Л.М. та ін. 6 АртЕК 1998
Топонімічний словник України Яннко М. Т.   Знання 1998
Економіка
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 8-11 кл. 8-11 Перун 1998
Основні підручники та навчальні посібники
Загальна економіка (підручник для ліцеїв та гімназій) за ред. Радіонової І.Ф. 10-11 Заповіт 1995
Додаткові підручники та навчальні посібники
Економіка за ред. Степаненка С.В. 10-11 Видавництво КНСУ 2000
Економіка Ватаманюк З.Г. та ін. 10-11 Либідь 1999
Основи економічних знань Гальчинський А.С. та ін. 10-11 Вища школа 1999
Фізика
Програми для 7-9 кл. (рівень А, В). (Програми середніх загальноосвітніх шкіл "Фізика. Астрономія" 7-11 кл.) 7-9 Перун 1996
Профільні програми для 10-11 кл. масової школи (рівень А, В). (Програми середніх загальноосвітніх шкіл "Фізика. Астрономія" 7-11 кл.) 10-11 Перун 1996
Орієнтовна програма поглибленого вивчення фізики у 8-11 кл. загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл та природничо-математичних ліцеїв (рівень С). (Програми середніх загальноосвітніх шкіл "Фізика. Астрономія" 7-11 кл.) 8-11 Перун 1996
Програми для вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх шкіл з математики, фізики, астрономії, хімії, біології для 9-12 кл. 9-12 Перун 1996
Основні підручники та навчальні посібники
Фізика (підручник) Коршак Є.В. та ін. 7 Перун 1998, 1999
Фізика (підручник) Бугайлов О.І., Смолянець В.В. 7 Школяр 1999
Фізика (підручник) Коршак Є.В. та ін. 8 Перун 1999
Фізика (підручник) Гончаренко С.У. 9 Освіта 1997
Фізика (посібник для шкіл III-го ступеня, гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю) Гончаренко С.У. 10 Освіта 1996
Фізика (посібник для гімназії і ліцеїв природничо-наукового профілю) Гончаренко С.У. 10 Освіта 1996
Фізика (посібник для шкіл III-го ступеня, гімназії і ліцеїв гуманітарного профілю) Гончаренко С.У. 11 Освіта 1995 1998
Фізика (посібник для гімназії і ліцеїв природничо-наукового профілю) Гончаренко С.У. 11 Освіта 1995
Додаткові програми, підручники та навчальні посібники
Програма курсу "Фізика. Астрономія" для 7-9 кл. школи II ступеня (Програми середніх загальноосвітніх шкіл "Фізика. Астрономія" 7-11 кл.) 7-9 Перун 1996
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство (довкілля, фізика, хімія, біологія, еволюція природничо-наукової картини світу) 7-11 Перун 1996
Фізика. Астрономія (підручник) Бугайов О.І. та ін. 7 Освіта 1995
Фізика. Астрономія (підручник) Бугайов О.І. та ін. 8 Освіта 1996
Фізика. Астрономія (підручник) Бугайов О.І. та ін. 9 Освіта 1999
Всеукраїнські олімпіади. Завдання та їх розв'язування Гончаренко С.У. 7-11 Либідь 1996
Фізичні величини та їх одиниці (посібник) Чорний Є.П. 7-11 Либідь 1997
Збірник задач з фізики (самостійні та контрольні роботи) Романенко В.1. 9-11 А.С.К. 1998
Молекулярна фізика і термодинаміка (збірник задач) Вознюк С.Ю. 10 Підручники і посібники 1998
Контрольні роботи з фізики (посібник) Гончаренко С.У., Мисечко Є.М. 10-11 Освіта 1998
Контрольні роботи з фізики Репей В.І. та ін. 9, 10, 11 Мандрівець 1999
Хімія
Програми для середньої загальноосвітньої школи. Хімія 8-11 Перун 1997
Програми для спеціалізованих класів хіміко-технологічного профілю середньої загальноосвітньої школи. Хімія 8-11 Перун 1997
Програми для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю середньої загальноосвітньої школи. Хімія 8-11 Освіта 2000
Програми для шкіл (класів) з поглибленим вивченням навчальних предметів. Хімія 8-11 Освіта 2000
Програми для вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх шкіл. Математика. Фізика. Астрономія. Хімія. Біологія 9-12 Перун 1996
Основні підручники та навчальні посібники
Хімія (підручник) Буринська Н.М. 8 Перун 1997, 1998
Хімія (підручник) Буринська Н.М. 9 Перун 1998
Хімія (підручник) Буринська Н.М., Величко Л.П. 10 Перун 1998, 1999
Хімія (підручник) Буринська Н.М., Величко Л.П. 11 Перун 1999
Хімія (підручник) Домбровський А.В., Лукашова Н.І., Лукашов С.М. 10-11 Освіта 1998
Основи загальної хімії (підручник для шкіл з поглибленим вивченням) Чайченко Н.Н., Скляр А.М. 11 Освіта 1995, 1997
Основи біоорганічної хімії (підручник для шкіл з поглибленим вивченням) Пивоваренко В.Г. 11 Освіта 1995, 1998
Основи хімічної технології (підручник для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, класів поглибленого вивченням) Буринська Н.М. 10-11 Освіта 1998
Основи хімічного аналізу (посібник для спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням) Романова Н.В. 10-11 Перун 1998
Додаткові підручники та навчальні посібники
Хімія (посібник) Холін Ю.В., Слєта Л.О. 8 Равлик 1999
Основи загальної хімії (підручник для шкіл з поглибленим вивченням) Буринська Н.М. 11 Перун 1996
Збірник задач і вправ з хімії Ярошенко О.Г., Новицька В.І. 8-11 Станица 1996
Практичні роботи з хімії (посібник) Базелюк І.І. та ін. 8-11 Перун 1998
Довідкові матеріали з хімії (посібник) Базелюк І.І. та ін. 8-11 Перун 1998
Тестові завдання і вправи з хімії (посібник) Староста В.І. та ін. 8-9 Либідь 1996
Тестові завдання і вправи з хімії (посібник) Староста В.І. та ін. 10-11 Равлик 1997
Тестові завдання та вправи з неорганічної хімії (посібник) Буринська Н.М. 8-10 Око 1996
Вступ до хімічної номенклатури (посібник) Голуб О.А., Корнілов М.Ю. 
та ін.
8-11 Школяр 1997
Хімія. Основні поняття та закони (посібник) Павліщук В.В. та ін. 8-11 Центр підготовки абітурієнтів 1998
Тестові завдання з хімії (посібник) Титаренко Н.В. 8 Перун 1998
Перевір, як ти знаєш неорганічну хімію Ярошенко О.Г., Коршак Т.Є. 8-10 Курс 1997
Перевір, як ти знаєш органічну хімію (посібник) Ярошенко О.Г. 10-11 Борисфен-М 1999
Неорганічна хімія (посібник) Ярошенко О.Г. 8-9 Станица 1997

Книги-Головна сторінка e-mail us

© Copyright "Terra Lingua Centre",1999-2001


Украинская баннерная сеть