Програми,підручники,навчальні посібники,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році

Освітянська Мережа України


 

Основна і старша школа
Основи правознавства
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства 9 Перун 1998
Програма курсу "Права людини" 10-11 Інформаційний збірник Міносвіти N 19 1995
Тематичні плани та програми курсу "Основи правознавства для 9-11 класів з поглибленим вивченням права 9-11 журнал "Історія в школах України" N 2, 3 1998
Основні підручники та навчальні посібники
Основи правознавства (підручник) за ред.Усенка І.Б. 9 Перун 1997
Основи правознавства (підручник) Наровлянський О.Д. 9 Магістр-S 1997
Додаткові підручники та навчальні посібники
Конституція - основний Закон України в запитаннях і відповідях Нор В.М., Стецюк П.С. 9-11 Кальварія 1996
Основи правознавства (посібник) Михайленко О.Р. 9 Академія 1997
Права людини (підручник) за ред.Євінтова Є.І. 10-11 Право 1997
Основи конституційного ладу України (посібник) Колодій А.М. та ін. 9 Либідь 1997
Конституція України і основи правознавства в школі: за ред.Усенка І.Б. 10 Український центр правничих студій 1999
Філософсько-світоглядні дисципліни
Програма курсу "Людина і суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 Перун 1998
Програма курсу "Світ, людина, суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного профілю 8-11 Перун 1998
Програма курсу "Основи політології" для шкіл, гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю 10-11 Інформаційний збірник Міносвіти України N 15, 16 1993
Додаткові підручники та навчальні посібники
Світ і людина Арцишевський Р.А. 8-9 Перун 1996
Особа і суспільство Арцишевський Р.А. 10 Перун 1996
Людина і суспільство Арцишевський Р.А. 11 Перун 1997
Світ сучасної людини за ред.Позднякова В.М. 9-10 Магістр-S 1996
Вступ до політології Скиба В.Й.   Основи 1996
Людина і довкілля Крисаченко В.С.   Заповіт 1995
Основи безпеки життєдіяльності
Програма для загальноосвітніх шкіл. Охорона життя і здоров'я учнів 1-11 Перун 1996
Програма з основ безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів України 1-11 Інформаційний збірник Міносвіти України № 22 1999
Основні підручники та навчальні посібники
Життя та здоров’я (посібник) Максимова Н.Ю. та ін. 8-9 Київ. Знання 1998
Додаткові підручники та навчальні посібники
Це треба знати всім Навроцька Г. 5-11 Дошкільник 1998
Математика
Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Математика, 5-11 класи. 5-11 Перун, Освіта 1996, 2000
Програми спеціалізованих шкіл (класів) ліцеїв, гімназій, колегіумів. Математика 8-11 Освіта 2000
Програми для вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх шкіл. Математика. Фізика. Астрономія. Хімія. Біологія 9-11 Перун 1996
Основні підручники та навчальні посібники
Математика (підручник) Возняк Г.М., Литвиненко Г.М. Маланюк М.П. 5 Освіта 1998
Математика (підручник) Литвиненко Г.М., Возняк Г.М. 6 Освіта 1999
Геометрія (підручник) Погорєлов 0.В. 7-9 Освіта 1997 1998
Алгебра (підручник) Бевз Г.П. 7-9 Освіта 1997 1998
Алгебра і початки аналізу (підручник) Шкіль М.І., 
Слєпкань З.І.,
 Дубинчук О.С.
10-11 Зодіак-Еко 1999
Геометрія (підручник) Погорєлов 0.В. 10-11 Освіта 1998
Алгебра (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Лемберський Л.Я. 8 Освіта 1995
Алгебра (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Лемберський Л.Я. 9 Освіта 1998
Алгебра і початки аналізу (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Шкіль М.І., 
Колесник Т.В.,
 Хмара Т.М.
10 Освіта 1999
Алгебра і початки аналізу (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Шкіль М.І.,
 Колесник Т.В., 
Хмара Т.М.
11 Освіта 1999
Геометрія (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Бурда М.І., 
Савченко Л.М.
8-9 Освіта 1996 1998
Геометрія (підручник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Бевз Г.П. 10-11 Освіта 1999
Математика (підручник для закладів освіти гуманітарного профілю) Бурда М. І.,
 Дубинчук О.С.,
 Мальований Ю.І.
10-11 Освіта 1997
Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина 1. Алгебра і початки аналізу. Частина 2. Геометрія. Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я.,
 Швець В.О.
10-11 ББН 2000
Додаткові підручники та навчальні посібники
Математика (експериментальний підручник) Мацько Н.Д. 5, 6 Просвіта 1998
Математика (пробний підручник) за ред. Янченко Г.М. 5 Підручники і посібники 1999
Збірник задач і контрольних робіт з математики Мерзляк А.Г. та ін. 5,6 Кімо 1998
Алгебра (підручник) Литвиненко Г.М., Возняк Г.М. 7 Світ 1998
Математика (підручник) Бевз Г.П. 7 Освіта 1994
Математика (підручник) Бевз Г.П. 8 Освіта 1994
Математика (підручник) Бевз Г.П. 9 Освіта 1996
Математика (підручник) Бевз Г.П. 10 Освіта 1995
Математика (підручник) Бевз Г.П. 11 Освіта 1995
Геометрія (підручник) Кельбас М.П. 7-9 Освіта 1994
Математика. Поглиблене вивчення (посібник) Тадеєв В.О. 10 Підручники і посібники 1998
Алгебра (підручник для шкіл (класів) з поглибленим вивченням математики) Кравчук В.Р. та ін. 10 Підручники і посібники 1997
Математика (посібник для шкіл з поглибленим вивченням математики) Вивальнюк Л.М. та ін. 10 Освіта 1998
"Шляхами математики". Хрестоматія упор. Хмара Т.М. 5-9 Педагогічна преса 1999
Геометрія. Диференційовані завдання за готовими малюнками. Тарасенкова Н.А. 7 Фенікс 1998
Геометрія. Задачі і вправи на готових кресленнях (посібник) Рабінович Ю.М. 7-9 Кімо 1998
"Геометрія - це не складно..." Планіметрія. Довідник-задачник Гайштут О., Литвиненко Г.М. 7-9 Магістр-S 1997
Геометрія-це нескладно... Стереометрія. Довідник-задачник Гайштут О.Г., Литвиненко Г.М. 10-11 Магістр-S 1998
Вчимося розв'язувати задачі з геометрії (посібник) Полонський В.Б. та ін. 7-9 Магістр-S 1998
Навчаючі задачі з геометрії Дементій О.І, 
Дементій С.В.
7-9 Торсинг 1998
Алгебраїчний тренажер (посібник) Мерзляк А.Г. та ін. 7-11 Гімназія 1998
Алгебра в таблицях (посібник) Нелін Є.П. 7-11 Світ дитинства 1998
Збірник задач і контрольних робіт. Алгебра. Геометрія Мерзляк А.Г. та ін. 6,7,8,9,10 Гімназія 1998 1999
Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі (навчально-методичний посібник) Істер О.С. 11 Гімназія 1999
Збірник завдань для екзамену з математики за курс 7-9 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. Частина 1. Алгебра. Частина 2. Геометрія. Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я. 7-9 ББН 2000
Завдання і відповіді для письмового екзамену в 9 класах. Алгебра. Геометрія. Собко М.С. 7-9 ББН 2000
Алгебра. Збірник завдань для підготовки до екзаменів 
у 9 класах.
Дуда О.Д, 
Романюк В.Я., Балацька Л.Д.
7-9 ВНТЛ 1999
Геометрія.Збірник завдань для підготовки до екзаменів
 у 9 класах.
Дуда О.Д.,
Романюк В.Я.,
 Балацька Л.Д.
7-9 ВНТЛ 1999
Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Алгебра і початки аналізу. Частина 1 Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я., 
Швець В.О.
10-11 ВНТЛ 1997
Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Геометрія. Частина 2 Литвиненко Г.М. Федченко Л.Я.,
 Швець В.О.
10-11 ВНТЛ 1997
Планіметрія в опорних схемах Апостолова Г.В. 7-9 Факт 1996
Стереометрія в опорних схемах Апостолова Г.В. 10-11 Факт 1999
Фінансова математика (навчальний посібник для шкіл (класів) економічного профілю) Стрельченко О.С., Стрельченко І.Г.   Педагогічна преса 1999

Книги-Головна сторінка e-mail us

© Copyright "Terra Lingua Centre",1999-2001


Украинская баннерная сеть